Home
Info
Activiteiten
Tarieven

SMA-GME Janssen

De sportarts ontvangt mensen met specifieke klachten of blessures tijdens het sporten, of vragen over trainingen of voeding. Hij stelt diagnoses, behandelt blessures, geeft adviezen en voorlichting over geschikte sporten, trainingen en voeding, en voert sportmedische onderzoeken uit. De sportarts kan de hulp inroepen van sportfysiotherapeuten, diëtist, psycholoog of orthopedisch chirurg of andere specialisten .

Ook voor sportrevalidatie kunt u op de afdeling terecht. Op het gebied van chronische ziekten wordt steeds meer erkend dat lichamelijke training een positieve invloed kan hebben op het herstel van de ziekte of de kwaliteit van leven. De sportarts kan een rol spelen bij de nabehandeling van orthopedische operaties, of het opnieuw opbouwen van de conditie na een lang ziekteproces. 

Sportconsult (klachten/blessures)

Met klachten die u beperken in uw sportbeoefening kunt u bij de sportarts terecht voor een deskundige diagnose. Alle aspecten van sportbeoefening worden daarbij meegenomen. Na de diagnose besluit de sportarts, in overleg met u, of en zo ja, welke vervolgbehandeling kan plaatsvinden. Vaak kan de sportarts u zelf behandelen of adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen in materiaal of trainingsschema’s. Het kan echter ook zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere arts, bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg of een (sport)fysiotherapeut.
 

Sportmedisch onderzoek

Steeds meer mensen willen sporten en willen weten welke sport het beste bij hen past. Wij bieden u diverse onderzoekspakketten aan om hier een gedegen advies over te geven. De pakketten zijn aangepast aan sportintensiteit en leeftijd en kunnen onder andere bestaan uit een hartfilmpje, een longfunctietest, een uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat en een inspanningstest. Inspanningstests zijn geavanceerde tests om gezondheids-risico’s te analyseren. Na een gesprek en de tests kan er een advies worden gegeven over het sporten. Daarnaast is er een aantal takken van sport dat het ondergaan van een sportmedisch onderzoek verplicht stelt. Ook voor deze ‘verplichte keuringen’ kunt u bij ons terecht.


Voor vragen kunt u altijd mailen naar: info@sportartsgmejanssen.nl
 

Top
SMA-GME Janssen